Chính sách bảo mật

Modafin.net – Modafin Vietnam cam kết bảo vệ và nỗ lực bảo vệ sự riêng tư và thông tin cá nhân đối với mọi khách hàng của chúng tôi.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được Modafin Vietnam bảo vệ và chúng tôi cam kết nỗ lực bảo vệ.

Modafin.net sẽ không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kể bên thứ 3 nào khác, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt được yêu cầu từ cơ quan chức năng, …

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân, dữ liệu riêng tư của khách hàng sẽ được lưu giữ cẩn thận, an toàn và bảo mật tại máy chủ của modafin.net.
Chúng tôi sử dụng VPS/Cloud server tiên tiến nhất để lưu trữ dữ liệu. Do đó, tính chất an toàn & bảo mật của dữ liệu tại modafin.net được nâng lên cấp độ cao nhất có thể.

PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU

Ngoài những thông tin khách hàng cung cấp phục vụ order & liên hệ để giao/nhận, chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin gì thêm từ khách hàng.
Modafin Vietnam cũng cam kết sẽ không chia sẻ những thông tin này ra ngoài, trừ khi được sự cho phép của chính khách hàng.

CAM KẾT BẢO BẬT

  1. Cam kết bảo mật dữ liệu và thông tin
  2. Cam kết không mở rộng phạm vi thu thập thông tin như: thiết bị, vị trí, … Chúng tôi chỉ lưu trữ duy nhất những dữ liệu được chính khách hàng cung cấp, nhằm phục vụ liên hệ và order, giao nhận.
  3. Cam kết không chia sẻ dữ liệu
  4. Cam kết nỗ lực tối đa để bảo vệ thông tin, dữ liệu & quyền riêng tư của người dùng
Call Now Button